دوره های آموزشی

نسخه خوانی
برگزار کننده شعبه مرکزی تعاونی نظام سلامت کشور
مدت زمان برگزاری 100 ساعت
تاریخ 1399/02/24 تا 1399/12/30
مبلغ 8,000,000ریال

ورود جهت ثبت نام مشاهده جزئیات